The Next Web: 2024 - voorbereidingen dag 2

Ingediend door Dirk Hornstra op 18-jun-2024 22:08

English version

Gisteren heb ik de sessies van donderdag 20 juni behandeld, in deze blogpost behandel ik de sessies van vrijdag 21 juni 2024. De agenda kun je trouwens hier op de site vinden.

Building on the Blockchain: Can the Global Financial System Go Borderless?

Als je met geld bezig bent, betaalrekening, spaarrekening, dan doe je dat vaak op nationaal niveau. Maar krijg je momenteel niet heel veel rente. Je kunt geld in het buitenland stallen. Maar dan is de vraag, hoeveel risico loop je? In Nederland het je de depositogarantie, als een bank failliet gaat, dan staat De Nederlandse Bank garant. Benieuwd wat we te horen krijgen. Op vrijdag van 10.15 tot 11.00 uur.

Stop Obsessing about AI Models: Understanding the AI Platform & Ecosystem Opportunity

Van 10.25 tot 10.45 uur. Met een spreker van Microsoft, gericht op Startups. In deze presentatie gaat het over AI as a platform visie van Microsoft. Met aandacht voor API's en plug-ins. Klinkt technisch, klinkt goed!

Safety First: Putting Cybersecurity at the Core of Financial Services

Cybersecurity is van belang voor elke bedrijfstak. Maar bij financiële diensten natuurlijk helemaal. Van 11.05 tot 11.50 uur.

Banking Redefined: The AI-powered Journey to Customer-Centric Finance

Akila Quinio van de Financial Times interviewt Ali Niknam van Bunq. Deze "bank" is het eerste fintech bedrijf in Europa die AI omarmd heeft met de lancering van een generatieve AI chatbot, Finn. Bunq is nu nog Europees, er zijn plannen om naar de US en het Verenigd Koninkrijk te gaan. Ik ben benieuwd of de phishing-/securityzaken voorbij komen van de afgelopen weken. Want volgens de media zouden die zaken niet goed op orde zijn. Van 11.40 tot 12.00 uur.

13 F*ck Ups: Lessons Learned from High-Profile Startup Failures

Volgens mij ook wel een keer genoemd bij Trendship, in Amerika is het "oké" om failliet te gaan. Het laat zien dat je risico's wilt nemen en het is daar een goed gebruik om daarna weer een bedrijf te starten. In Nederland heb je toch al gauw dat het als "falen" gezien wordt. Maar goed, als je een startup bent, zaken allemaal voor het eerst doet, dan is het niet verwonderlijk dat zo'n gloednieuw bedrijfje over de kop gaat. Spreker Marc Wesselink heeft een uitgebreide cv. 12x een oprichter van een bedrijf, 4x "gefaald", 3x eruit gestapt, 152x een "angel investor", dus waarbij je investeert in een ander omdat je vertrouwen hebt in wat die persoon gaat doen. In deze sessie bespreekt hij 13 "dingen" die hij tegengekomen is waardoor projecten gefaald zijn. Al is het niet iets waar ik wat mee ga doen, misschien kan het in mijn toekomstige samenvatting wel een eye-opener zijn voor iemand anders. Van 12.20 tot 12.45 uur.

Rise of the ‘Finfluencer’ - A Modern Approach to Financial Literacy?

Mensen op sociale media die je "tips" geven, mijn eerste actie daarbij is: niet luisteren, uitschakelen en wat anders doen. Maar goed, er zijn ook mensen op die media die wel goede tips geven. Zelf ben ik niet heel veel met FIRE bezig (financial independent, retire early), maar het is wel iets wat mij interesseert. En ook daar zijn bepaalde influencers online mee bezig. Maar eens horen wat er in deze sessie besproken wordt. Van 14.40 tot 15.05 uur.

Empowering Patients & Physicians: Emerging Technologies in Healthcare

Ook in de medische sector komt AI meer om de hoek kijken. Er zijn een aantal sprekers bij deze sessie, Atul Gupta van Philips (in verband met medische apparatuur) en ook Stephanie Klein Nagelvoort van het UMCG Groningen. Kort geleden nog ergens een artikel gelezen over AI waarbij de voorspelling of iets wel verder onderzocht moest worden of dat het een geval "dit is geen issue" is, deze een stuk beter was dan de artsen die anders de beoordeling deden. Van 16.25 tot 17.00 uur.

 

English version by ChatGPT

Building on the Blockchain: Can the Global Financial System Go Borderless?

When you're dealing with money, a checking account, savings account, you usually do that at a national level. But currently, you don't get much interest. You can store money abroad, but then the question is, how much risk are you takeing? In the Netherlands, you have deposit insurance; if a bank goes bankrupt, the Dutch Central Bank guarantees it. Curious to hear what we'll be told. On Friday from 10:15 to 11:00 AM.

Stop Obsessing about AI Models: Understanding the AI Platform & Ecosystem Opportunity

From 10:25 to 10:45 AM. With a speaker from Microsoft, focused on startups. This presentation will discuss Microsoft’s vision of AI as a platform, with attention to APIs and plug-ins. Sounds technical, sounds good!

Safety First: Putting Cybersecurity at the Core of Financial Services

Cybersecurity is important for every industry, but especially for financial services. From 11:05 to 11:50 AM.

Banking Redefined: The AI-powered Journey to Customer-Centric Finance

Akila Quinio from the Financial Times will interview Ali Niknam from Bunq. This "bank" is the first fintech company in Europe to embrace AI with the launch of a generative AI chatbot, Finn. Bunq is currently European, with plans to expand to the US and the UK. I’m curious if the phishing/security issues from the past weeks will come up, as the media have suggested those matters were not well handled. From 11:40 to 12:00 PM.

13 F*ck Ups: Lessons Learned from High-Profile Startup Failures

I think this has been mentioned before at Trendship; in America, it’s "okay" to go bankrupt. It shows that you are willing to take risks, and it is common practice to start another business afterward. In the Netherlands, it’s often seen as "failing." But if you’re a startup doing things for the first time, it’s not surprising that such a brand-new company goes under. Speaker Marc Wesselink has an extensive CV: 12 times a company founder, 4 times "failed," 3 times stepped out, 152 times an "angel investor," investing in others because you have confidence in what they will do. In this session, he will discuss 13 "things" he encountered that caused projects to fail. Even if it’s not something I’ll act on, it might be an eye-opener for someone else in my future summary. From 12:20 to 12:45 PM.

Rise of the ‘Finfluencer’ - A Modern Approach to Financial Literacy?

People on social media giving you "tips," my first action is: don’t listen, turn it off, and do something else. But there are also people on these media who do give good tips. I’m not very much into FIRE (financial independence, retire early), but it is something that interests me. And there are influencers online talking about that too. Let’s hear what will be discussed in this session. From 2:40 to 3:05 PM.

Empowering Patients & Physicians: Emerging Technologies in Healthcare

AI is also making its way into the medical sector. There are several speakers in this session, Atul Gupta from Philips (related to medical equipment) and also Stephanie Klein Nagelvoort from UMCG Groningen. I recently read an article about AI where the prediction of whether something should be further investigated or if it was a case of "this is not an issue" was much better than the doctors’ assessments. From 4:25 to 5:00 PM.