The Next Web: 2024 - voorbereidingen dag 1

Ingediend door Dirk Hornstra op 17-jun-2024 21:26

English version

Ik weet niet meer wanneer ik de website van The Next Web voor het eerst gezien heb, dat zal flink wat jaren geleden  zijn. Zoals TRES altijd organisator was van Trendship, zo heeft The Next Web jaarlijks de TNW Conference.

Ik heb geen bedrijf, ik ben geen ZZP-er, ik ben developer, dus ik ben geïnteresseerd in goede sprekers over technische onderwerpen en andere IT-gerelateerde zaken. Als je dat zo bekijkt, zijn andere evenementen waarschijnlijk iets meer op mij van toepassing. Techorama, heb ik in 2022 bezocht ben en Teqnation, ook in 2022.

In 2017 was Hardwell één van de sprekers. In 2018 onder andere een presentatie over ruimtetechnologie voor "sustainability", Bryce Bladon over blockchain, presentatie over Reddit, over hoe bij Google het personeel productief blijft. In 2019 was de headline dat er meer dan 350 sprekers zijn. In 2019 heb ik een kaartje voor 2020 gekocht, kregen we de corona-crisis, maar konden we met dat ticket in 2021 wel fysiek aanwezig zijn: en daar was ik bij.

Want ik wilde het wel eens in het echt mee maken. En zoals je kunt lezen waren er sessies die ik niet heel interessant vond. Maar ook een aantal wel, zoals de deep-fake Tom Cruise en Shopify (waar we bij TRES al geruime tijd ook gebruik van maken). En ook was er een soort "playground" met coole gadgets e.d., hier heb ik in 2021 voor het eerst een coole ID Buzz Cargo gezien en ook het 3D hokje van de ABN-AMRO, waardoor het er bijna op lijkt dat er echt een persoon in zit en niet dat het een soort projectie is, top!

Op 29 oktober 2023 een kaartje gekocht (Super Early Bird), met kortingscode, in totaal 420 euro. Als je nu, op het laatste moment, nog een kaartje wilt kopen mag je 1.050 euro neertellen. Toen ik het kaartje kocht wist ik nog niet gaan spreken. Maar als je "de gok durft te nemen", of als het je meer om het netwerken gaat, hou dan de website in de gaten en boek dan ook een vroeg kaartje. Dat scheelt je flink wat euro's en geeft de organisatie van TNW een boost: de eerste gasten staan op de lijst!

Dit jaar ben ik beide dagen aanwezig. Wat betekent dat ik donderdag 20 juni na afloop naar het Fletcher hotel in Amsterdam ga, dat scheelt weer heen-en-weer rijden.

Het programma is al een tijd bekend, welke sessies lijken me interessant en ga ik zeker bezoeken?

 

David Allen met "Transforming Team Productivity: Getting Things Done with Others"

Donderdag 20 juni, 16.10 tot 16.30 uur. De mensen die mij kennen weten dat ik geïnteresseerd ben in "Getting Things Done". Lijstjes maken, actiepunten afvinken. Lifehacks, zaken automatiseren. Maar goed, nog steeds "veel te doen, veel willen doen, maar er niet aan toekomen". Heb je het over "Getting Things Done", dan heb je het over David Allen, hij heeft namelijk dat boek geschreven. En nu dus ook (samen met nog iemand anders volgens mij) dit boek. Wie weet geeft het wat nieuwe inzichten om het samenwerken met mijn collega's bij TRES nog effectiever te laten verlopen.

David Allen - boek signeren

Op donderdag 20 juni, van 16.45 tot 17.15 uur kun je het boek laten signeren door David. Dat is leuk, eerst al die presentatie door hem en ook nog het boek kunnen laten signeren. De man is inmiddels 78 jaar, dus hij zal niet snel weer naar Nederland komen (vermoed ik). En toen zag ik op zijn boek... dat hij in Amsterdam woont! Dus dat zal dan wel mee vallen ;) De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik beide boeken niet heb, maar via bol.com nog even snel aangeschaft, zodat ik ze kan laten signeren!

 

Inclusive Design: Designing wearables for Every Body

Dat "gender-gedoe" en dergelijke boeit me niet zo, maar de mensen die me kennen weten dat ik een Fitbit heb en ook een Polar-horloge. Ik zie hierbij één of andere ring van OURA, dus ik ben wel benieuwd wat die allemaal kan. Op donderdag 20 juni, van 10.20 tot 10.40 uur.

 

The Future of Digital Identities with the European Digital Wallet

Ook hier geldt, ik ben een voorstander van cash en dat er straks een soort Europese blockchain valuta gaat komen, ik weet niet of ik daar blij van wordt. Maar dat betekent niet dat je oren en ogen gesloten moet houden voor alle ontwikkelingen. Dus eens horen wat de stand van zaken is, wat de ideeën zijn en misschien word ik nog wel enthousiast. Op donderdag 20 juni, van 10.35 tot 10.55 uur.

 

Beyond Algorithms: How LLMs are paving the way for AI-driven Financial Transformation

We weten allemaal dat ChatGPT en andere AI inmiddels flinke impact heeft. En dat zal ook in de financiële sector zo zijn. Op donderdag 20 juni, van 10.50 tot 11.10 uur.

 

GenAI from the Trenches: From Legacy to a Modern Development Stack

AI, development, klink wel een beetje als mijn (toekomstige) werkgebied, dus maar eens horen. Op donderdag 20 juni, van 11.20 tot 11.55 uur.

 

Squaring the Circle: How Babbel Balances Profit with Purpose

Babbel kwam voorbij in een blogpost van The Next Web. Het leren van nieuwe talen met AI. Ik heb ooit wel een wat podcasts gedownload om een paar woordjes Italiaans of Noors te kunnen spreken, maar dat is niet echt wat geworden. Dus ik ben wel benieuwd wat je hiermee kunt. Op donderdag 20 juni, van 12.10 tot 12.30 uur.

 

Behind the Paywall: Uncovering OnlyFans with Lee Taylor

Als je OnlyFans hoort, denk je waarschijnlijk aan adult-content. Dat zal ook de grootste bron van inkomsten zijn. Maar de omschrijving is algemeen, media e.d. delen. Dus er zijn ook artiesten die bepaalde zaken die wel SFW zijn delen. Als ik mijn opnames bij concerten op Youtube plaats, wordt vaak een copyright melding e.d. gegeven en ook dat het op bepaalde gebieden niet wordt afgespeeld. Maar ik zou bijvoorbeeld als "the concertman" een kanaal op OnlyFans kunnen starten, waar mijn abonnees opnames kunnen zien die ik tijdens concerten gemaakt heb. Kon je niet meer een kaartje kopen voor The Eagles en had je er "toch bij willen zijn", dan kan het toch nog op deze manier. In ieder geval, maar eens horen wat Lee te melden heeft op donderdag 20 juni, tussen 12.20 en 12.40 uur.

 

Deepfakes in Fintech: Navigating the Challenges of Regulating Digital Identities

Een tijd geleden een bericht in de media dat jij mogelijk ook gezien hebt, er was één of andere medewerker opgelicht via een teams-call, waarbij het leek of alle collega's aan de lijn waren, maar het was deep-fake. Inmiddels echt genoeg om je aan alles te laten twijfelen. Digitale identiteiten, het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Vroeger had je voldoende aan username/password. Nu is een 2FA toevoeging eigenlijk al niet meer voldoende. Benieuwd of ik wat van deze sessie kan leren, op donderdag 20 juni tussen 13.40 en 14.15 uur.

 

Reviving VanMoof: McLaren Applied's Strategic Acquisition and Growth Support

Waarschijnlijk bij alle Nederlanders wel bekend, VanMoof is dit jaar failliet gegaan. Maar zo te zien overgenomen? Eens horen wat hun plannen zijn, op donderdag 20 juni tussen 14.20 en 14.40 uur.

 

Building the Untappable Quantum Network of the Future

Quantum kwam ook op de vorige TNW in 2021 voorbij. En ik hoor mensen zeggen dat het al kan. AI heeft een behoorlijke vlucht genomen, benieuwd of Quantum dat in de komende jaren ook gaat doen. Op donderdag 20 juni, tussen 15.10 en 15.30 uur.

 

Unlocking Digital Wallets: Money and Payments for a Cashless World

Een beetje een aanvulling op de Europese digitale beurs, ik wil geen wereld zonder cash, maar dat betekent ook niet dat ik een wereld met alleen maar cash wil. Dus ik ben benieuwd wat de huidige mogelijkheden zijn. Op donderdag 20 juni, tussen 15.25 en 15.45 uur.

 

The Next Generation of Fintechs: Who Are They and Where Did They Come From?

Je hebt nieuwe "banken", zoals Bunq en ik vermoed dat deze sessie over dit soort partijen gaat. Benieuwd welke partijen er nog meer zijn (die ik niet ken?) en wat de ontwikkelingen zijn. Op donderdag 20 juni, tussen 15.50 en 16.20 uur.

 

Dat is de eerste dag. Zoals je ziet overlappen sommige sessies elkaar, dus even kijken of ik bij sommige iets eerder weg ga, of iets later binnen kom bij de volgende sessie. Morgen deel ik de presentaties die op vrijdag 21 juni gegeven worden en mijn interesse hebben.

 

English version - by ChatGPT

I don’t remember when I first saw The Next Web website; it must have been many years ago. Just as TRES was always the organizer of Trendship, The Next Web hosts the annual TNW Conference.

I don’t have a company, nor am I a freelancer; I am a developer, so I’m interested in good speakers on technical topics and other IT-related matters. From that perspective, other events might be more applicable to me, such as Techorama, which I attended in 2022, and Teqnation, also in 2022.

In 2017, Hardwell was one of the speakers. In 2018, there were presentations on space technology for sustainability, Bryce Bladon on blockchain, a presentation on Reddit, and one on how Google keeps its staff productive. The headline in 2019 was that there were more than 350 speakers. I bought a ticket for 2020, but then the coronavirus crisis hit. However, we could still attend in person in 2021 with that ticket, and I was there.

I wanted to experience it in person. As you can read, there were sessions I didn’t find very interesting, but there were also some that I did, such as the deep-fake Tom Cruise and Shopify (which we’ve been using at TRES for quite some time). There was also a sort of “playground” with cool gadgets, where I first saw a cool ID Buzz Cargo and the 3D booth from ABN-AMRO, which almost looks like a real person is inside rather than a projection—top-notch!

On October 29, 2023, I bought a Super Early Bird ticket with a discount code for a total of 420 euros. If you want to buy a ticket now, at the last moment, it will cost you 1,050 euros. When I bought the ticket, I didn’t know who would be speaking. But if you dare to take the gamble, or if you’re more into networking, keep an eye on the website and book an early ticket. It saves you a lot of money and gives TNW a boost: the first guests are already on the list!

This year, I will be attending both days. This means that on Thursday, June 20, after the event, I will go to the Fletcher Hotel in Amsterdam, saving me from commuting back and forth.

The program has been known for a while; which sessions seem interesting and will I definitely attend?

David Allen with "Transforming Team Productivity: Getting Things Done with Others"

Thursday, June 20, 16:10 to 16:30. People who know me are aware that I am interested in "Getting Things Done." Making lists, checking off action points. Lifehacks, automating things. Still, there is "much to do, much wanting to be done, but not getting to it." When you talk about "Getting Things Done," you talk about David Allen, who wrote that book. And now also (along with someone else, I believe) this book. Perhaps it will provide new insights to make collaborating with my colleagues at TRES even more effective.

David Allen - Book Signing

On Thursday, June 20, from 16:45 to 17:15, you can have your book signed by David. That’s great, first his presentation and then the chance to get the book signed. The man is now 78 years old, so he probably won’t come to the Netherlands again soon (I suspect). At least, I thought he still lived abroad, but according to the text on his book and Wikipedia he is currently living in Amsterdam! Honestly, I don’t have either of his books, but I quickly bought them from bol.com so I can have them signed!

Inclusive Design: Designing Wearables for Every Body

I’m not really interested in the “gender stuff,” but people who know me know that I have a Fitbit and also a Polar watch. I see an OURA ring here, so I’m curious to see what it can do. On Thursday, June 20, from 10:20 to 10:40.

The Future of Digital Identities with the European Digital Wallet

I am a proponent of cash, and I’m not sure if I’m thrilled about the idea of a European blockchain currency. But that doesn’t mean you should close your eyes and ears to all developments. So, I’ll see what the current status is, what the ideas are, and maybe I’ll get excited. On Thursday, June 20, from 10:35 to 10:55.

Beyond Algorithms: How LLMs are paving the way for AI-driven Financial Transformation

We all know that ChatGPT and other AI tools are making a significant impact. This will likely be true in the financial sector as well. On Thursday, June 20, from 10:50 to 11:10.

GenAI from the Trenches: From Legacy to a Modern Development Stack

AI and development, this sounds like my (future) work area, so I’ll check it out. On Thursday, June 20, from 11:20 to 11:55.

Squaring the Circle: How Babbel Balances Profit with Purpose

Babbel was mentioned in a blog post by The Next Web. Learning new languages with AI. I once downloaded some podcasts to learn a few words in Italian or Norwegian, but it didn’t really work out. So I’m curious to see what you can do with this. On Thursday, June 20, from 12:10 to 12:30.

Behind the Paywall: Uncovering OnlyFans with Lee Taylor

When you hear OnlyFans, you probably think of adult content. That’s likely the biggest source of income. But the description is general, media, etc., sharing. So there are also artists sharing SFW content. If I post my concert recordings on YouTube, they often get copyright claims and can’t be played in certain regions. But I could start an OnlyFans channel as “the concertman” where my subscribers can see recordings I made during concerts. If you couldn’t get a ticket for The Eagles and still wanted to be there, this could be a way. Anyway, I’ll see what Lee has to say on Thursday, June 20, between 12:20 and 12:40.

Deepfakes in Fintech: Navigating the Challenges of Regulating Digital Identities

There was a media report a while ago that you might have seen, where an employee was scammed via a Teams call, which appeared to involve all colleagues, but it was a deep-fake. Real enough now to make you doubt everything. Digital identities are only getting more complicated. In the past, a username/password was sufficient. Now, even a 2FA addition is no longer enough. I’m curious if I can learn something from this session on Thursday, June 20, between 13:40 and 14:15.

Reviving VanMoof: McLaren Applied's Strategic Acquisition and Growth Support

Probably known to all Dutch people, VanMoof went bankrupt this year. But it seems to have been taken over? Let’s hear what their plans are on Thursday, June 20, between 14:20 and 14:40.

Building the Untappable Quantum Network of the Future

Quantum also came up at the previous TNW in 2021. I hear people saying it’s already possible. AI has taken off significantly; I’m curious if Quantum will do the same in the coming years. On Thursday, June 20, between 15:10 and 15:30.

Unlocking Digital Wallets: Money and Payments for a Cashless World

A bit of a follow-up on the European digital wallet, I don’t want a world without cash, but that doesn’t mean I want a world with only cash. So I’m curious about the current possibilities. On Thursday, June 20, between 15:25 and 15:45.

The Next Generation of Fintechs: Who Are They and Where Did They Come From?

There are new “banks” like Bunq, and I suspect this session is about such parties. Curious to see which other parties are out there (that I don’t know) and what the developments are. On Thursday, June 20, between 15:50 and 16:20.

That’s the first day. As you can see, some sessions overlap, so I’ll have to see if I leave some early or arrive a bit late to the next one. Tomorrow I will share the presentations on Friday, June 21, that I’m interested in.