MS Certificering: AZ-204, poging 2, deel 01

Ingediend door Dirk Hornstra op 03-oct-2022 19:11

Eind 2021 ben ik aan het stampen geweest met AZ-204 (4 maanden!) en had helaas een te lage score op het examen, niet gehaald. Omdat ik toen dagen/weken alleen maar met de studie bezig was geweest heb ik toen "even" een pauze ingelast: in april 2022 opnieuw beginnen. Dat was het plan, maar toen kwamen de DevQ's van TRES om de hoek. We willen met Azure Devops aan de slag, gebruik maken van de tools die Microsoft biedt (zoals Azure Repos), de boel moet gemigreerd worden. En ook met de app-maker challenge bezig om een gratis examen te verdienen, maar daar moet je dan ook flink wat tijd in investeren. De laatste DevQ van TRES voor dit jaar (mogelijk halverwege december of januari volgend jaar komt de volgende) hebben we gehad, daar heb ik wel aangeboden om "buddy" te zijn voor iemand anders die een groot punt voor zijn rekening neemt, meedenken, wat proof-of-concepts uitwerken is prima, maar zelf een taak uitwerken, daar heb ik de tijd niet voor.

Want dit kwartaal wil ik mijn gratis examen verzilveren en dat ga ik voor de AZ-204 doen. Maar dan moet ik dus wel weer aan de studie: startend op 26 september 2022.

Eerst maar eens kijken wat de "requirements" zijn. Zijn er nu weer zaken veranderd of is de stand nog zoals dit eind vorig jaar was? Eerst naar de startpagina hiervoor: link.

Aha: "The English language version of this exam was updated on April 19, 2022". Er is dus begin dit jaar weer wat veranderd. De PDF gedownload: link. Ik had de PDF van vorig jaar nog en die ernaast gehouden, toen zat deze cursus in een overgangsfase, dus werd nog vergeleken met de vorige modules en percentages, dat is nu niet meer zo. Maar zo te zien worden dezelfde blokken nog behandeld en zijn ook de waarderingen (hoeveel % maakt het uit van het totaal) gelijk gebleven. De modules op learn.microsoft.com zijn nog gelijk: die had ik eind 2021 al afgerond en dat staat er nu ook nog bij. Wat dat betreft geen vernieuwingen.

Oké, het lijkt er dus op dat de stof nog gelijk is aan die van eind 2021.

De vraag is of ik voldoe aan de specificatie die Microsoft geeft van het type developer wat aan deze certificering mee doet:Candidates should be proficient in Azure SDKs, data storage options, data connections, APIs, app authentication and authorization, compute, and container deployment, debugging, performance tuning, and monitoring.


Candidates should have 1-2 years professional development experience and experience with Microsoft Azure. They should be able to program in an Azure-supported language, and should be proficient using Azure CLI, Azure PowerShell, and other tools.

Met de migratie van Gitlab naar Azure Repos ben ik in de API van Azure gedoken en heb met powershell zaken uitgewerkt. Ik heb een eigen account aangemaakt in Azure, maar heb daar nu alleen een soort slapende website. En 1 tot 2 jaar "professioneel" binnen Azure aan het ontwikkelen zijn, ook daar voldoe ik niet aan.

Mijn besluit om naar Techorama te gaan is dus een goed besluit geweest. Ik moet hier gaan kijken of ik zoveel mogelijk Azure-gerelateerde sessies kan volgen. En mogelijk ook zaken die mij in eerste instantie niet interessant leken omdat ik daar in de toekomst waarschijnlijk weinig of niets mee ga doen, maar omdat het een belangrijk punt voor het examen is juist wel moet gaan volgen, omdat ik daar mogelijk wat uitleg/inzichten krijg die ik via de learning-courses niet oppik.

Laat ik daarom hier de onderdelen zoals ze in de PDF staan even los benoemen, zodat ik die straks per module kan gaan uitwerken:

Skills measured

• Develop Azure compute solutions (25–30%)
• Develop for Azure storage (15–20%)
• Implement Azure security (20–25%)
• Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15–20%)
• Connect to and consume Azure services and third-party services (15–20%)

Functional groups

Develop Azure compute solutions (25-30%)

Implement IaaS solutions
• Provision virtual machines (VMs)
• Configure, validate, and deploy ARM templates
• Configure container images for solutions
• Publish an image to Azure Container Registry
• Run containers by using Azure Container Instance

Create Azure App Service Web Apps
• Create an Azure App Service Web App
• Enable diagnostics logging
• Deploy code to a web app
• Configure web app settings including SSL, API settings, and connection strings
• Implement autoscaling rules including scheduled autoscaling and autoscaling by operational or system metrics

Implement Azure Functions
• Create and deploy Azure Functions apps
• Implement input and output bindings for a function
• Implement function triggers by using data operations, timers, and webhooks
• Implement Azure Durable Functions

Develop for Azure storage (15-20%)

Develop solutions that use Cosmos DB storage
• Select the appropriate API and SDK for a solution
• Implement partitioning schemes and partition keys
• Perform operations on data and Cosmos DB containers
• Set the appropriate consistency level for operations
• Manage change feed notifications

Develop solutions that use blob storage
• Move items in Blob storage between storage accounts or containers
• Set and retrieve properties and metadata
• Perform operations on data by using the appropriate SDK
• Implement storage policies, data archiving, and retention

Implement Azure Security (20-25%)

Implement user authentication and authorization
• Authenticate and authorize users by using the Microsoft Identity platform
• Authenticate and authorize users and apps by using Azure Active Directory
• Create and implement shared access signatures
• Implement solutions that interact with Microsoft Graph

Implement secure cloud solutions
• Secure app configuration data by using App Configuration or Azure Key Vault
• Develop code that uses keys, secrets, and certificates stored in Azure Key Vault
• Implement Managed Identities for Azure resources

Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)

Implement caching for solutions
• Configure cache and expiration policies for Azure Cache for Redis
• Implement secure and optimized application cache patterns including data sizing, connections, encryption, and expiration

Troubleshoot solutions by using metrics and log data
• Configure an app or service to use Application Insights
• Review and analyze metrics and log data
• Implement Application Insights web tests and alerts

Connect to and consume Azure services and third-party services (15-20%)

Implement API Management
• Create an APIM instance
• Create and document APIs
• Configure authentication for APIs
• Define policies for APIs

Develop event-based solutions
• Implement solutions that use Azure Event Grid
• Implement solutions that use Azure Event Hub

Develop message-based solutions
• Implement solutions that use Azure Service Bus
• Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

In de PDF worden ook de blokken van de "learning-paths" benoemd.

Wat ik echt klasse vind, is het laatste deel, de "additional study resources". Want naast de cursus met instructeur, video's als voorbereiding (link, even filteren op 204), documentatie: link, het Microsoft Azure Blog: link, staat er ook nog een link naar Scott Hanselman zijn serie "Azure Friday": link. Elke vrijdag een gesprek met één of meerdere personen over onderwerpen die Azure raken, ik zie demo's en ook "gerelateerde documentatie".

 

Het is duidelijk, ik mag weer "flink aan de bak", want alleen de learn-modules doorlopen, daar red je het niet mee.

Je moet alles lezen, uitzoeken, zelf proberen zodat je bij het examen niet verrast wordt "wat is dit voor vraag, daarover heb ik nog nergens iets gelezen!".

Dus bovenstaand overzicht erbij en in het eigen Azure account de punten in de praktijk uitwerken. Go!