MS certificering: 70-486, deel 3

Ingediend door Dirk Hornstra op 05-sep-2018 21:34

In de vorige post heb ik de eerste hoofdstukken van het boek 40-487 benoemd, in deze post bespreek ik de laatste hoofdstukken en de links die in het boek genoemd worden. Dinsdag 4 september heb ik hoofdstuk 4 doorgenomen, dit gaat over de Web API. Woensdag 5 september was hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk, aan de beurt. Dit was volledig gewijd aan het publiceren / deployen van je projecten. Beide onderwerpen zijn mij niet onbekend, het grootste deel is dus bekende stof. Hoewel er wel een aantal zaken met betrekking tot Azure genoemd worden is dat marginaal. De titel van het boek, developing Windows Azure and Web Services vind ik wat dat betreft niet echt "de lading dekkend". Maar goed, misschien gaat het er puur om dat je in .NET programmeert om de boel of lokaal te draaien of in Azure in de cloud en zullen de vragen op het examen ook niet zo op Azure gericht zijn. Ik kom daar later op terug als ik het examen gedaan heb.

Toch staan er wel een aantal zaken in die ik nog niet wist, dus wat dat betreft is dit boek wel een goede koop. Zo kun je tijdens een deployment een bestand "App_offline.htm" neerzetten zodat automatisch een under construction melding getoond wordt. Nu is dit voor ons niet echt van toepassing, omdat wij juist willen dat er een statuscode 503 "service unavailable" teruggegeven wordt, dat doen we in een .ASPX-bestand, waarbij we ook een retry-after in de header mee kunnen geven. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe je voor grotere bestanden streaming kunt gebruiken voor je web API. Daar wil ik nog eens naar kijken, omdat dit misschien te gebruiken is bij downloads van grotere CSV-bestanden.

In de hoofdstukken 1 t/m 5 wordt zo nu en dan verwezen met linkjes naar pagina's waar meer informatie te vinden is. Die plaats ik hieronder nog even zodat, mocht je ook voor dit examen gaan, je er snel doorheen kunt klikken en meer basiskennis beschikbaar hebt.

Het boek begint met een verwijzing naar een microsoft-pagina waar errata / correcties e.d. van het boek staan. Op dit moment (6 september 2018) is dat blanco. 

https://aka.ms/ER70-487/errata verwijst naar https://www.microsoftpressstore.com/store/exam-ref-70-487-developing-windows-azure-and-web-services-9780735677241

 

 

De MSDN-pagina over het Entity Framework 6: https://msdn.microsoft.com/en-us/data/gg192989.aspx

Overzicht van de verschillende storage-mogelijkheden bij het Windows Azure platform. De linkjes naar de "pricing" werken niet meer, dus de vraag is of dit een beetje verouderd is: https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1674.data-storage-offerings-on-the-windows-azure-platform.aspx

Trainsient fault handling, oftwel, tijdens een query valt even de netwerkverbinding weg, laat je de query nogmaals uitvoeren en hoe vang je dat af: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4235.retry-logic-for-transient-failures-in-windows-azure-sql-database.aspx

Een walk-through om een WCF Data Service met WPF en Entity Framework op te zetten: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/cc668184.aspx

Via de URL kun je filteren op data. De syntax hiervoor, OData, daar is een website voor: http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/odata-v4.01-part2-url-conventions.html

Syntax voor xpath is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/xpath/all/

Uitleg van de mogelijke mismatch tussen relationale databases en object georienteerd programmeren: https://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_impedance_mismatch

SQL connecties en pooling om je connecties te optimaliseren: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dotnet/netframework-4.0/8xx3tyca(v=vs.100)

Werken met datasets in Visual Studio: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8bw9ksd6(v=vs.110).aspx

Breaking changes, libcheck is een tooltje hiervoor: http://blogs.msdn.com/b/brada/archive/2005/03/22/400461.aspx

Overzicht van WCF bindings: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms730879.aspx

Types die ondersteund worden door de Data Contract Serializer: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731923.aspx

Documentatie over het fault-contract: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752208.aspx

WCF reliable sessions documentatie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733136.aspx

Uitleg over het ServiceBehaviorAttribute (schijnt op het examen voor te komen): http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.servicebehaviorattribute.aspx

Overzicht van custom bindings: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa347793.aspx

Overzicht van SVC-util en alle parameters op MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa347733.aspx

Eigen site voor SVC-util: http://www.svcutil.com/

Overzicht van Azure brokered messaging: https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/service-bus-messaging/service-bus-queues-topics-subscriptions

De Azure Service bus: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/service-bus-fundamentals-hybrid-solutions

Multi-tier-applications met Azure Service bus: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/service-bus-dotnet-multi-tier-app-using-service-bus-queues

Web API, hoe je eigen media-type-formatters te implementeren: http://www.asp.net/web-api/overview/formats-and-model-binding/media-formatters

Async en await: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh191443.aspx

Krijg je JSON of XML terug, content-negotiation: http://www.asp.net/web-api/overview/formats-and-model-binding/content-negotiation

Parameter binding in web API: http://www.asp.net/web-api/overview/formats-and-model-binding/parameter-binding-in-aspnet-web-api

Basic en Digest Authentication, RFC 2617: http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt

Uitleg over makecert: https://docs.microsoft.com/nl-nl/windows/desktop/SecCrypto/makecert

Uitleg over CSRF: http://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery

Voorbeeld van CSRF: https://www.dotnetcurry.com/aspnet/890/prevent-csrf-hacks-attacks-aspnet-webapi

Stappen om IIS te installeren: https://docs.microsoft.com/en-us/iis/application-frameworks/scenario-build-an-aspnet-website-on-iis/configuring-step-1-install-iis-and-asp-net-modules

Algemene configuratie van IIS: https://www.iis.net/

Session-state-modes: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178586.aspx

Overzicht van Azure Service Definition bestanden: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/azure/reference/ee758711(v=azure.100)

Windows Azure Guest OSs: https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/cloud-services/cloud-services-guestos-update-matrix

Syntax voor web.config transformaties: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd465326.aspx

Parameters voor web-deployment: http://www.iis.net/learn/develop/windows-web-application-gallery/reference-for-the-web-application-package

Hier staat hoe je XmlPoke kunt gebruiken: http://www.asp.net/web-forms/tutorials/deployment/web-deployment-in-the-enterprise/configuring-parameters-for-web-package-deployment

Hoe het NetworkConfiguration-element in te stellen voor een virtueel netwerk: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/jj156091.aspx

Referentie voor de Nuget Windows Powershell: https://docs.microsoft.com/nl-nl/nuget/tools/powershell-reference

Alle elementen van een .nuspec-bestand: https://docs.microsoft.com/nl-nl/nuget/reference/nuspec

Tokens die je kunt gebruiken bij code-transformatie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vslangproj.projectproperties_properties.aspx

Nuget (zit op Github): https://github.com/nuget/home

Web-Deploy in IIS instellen: http://www.iis.net/learn/install/installing-publishing-technologies/installing-and-configuring-web-deploy

Database deployen via web-deploy: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd394698.aspx

Web-Deploy, het ondersteunen van een Remote Agent: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/deployment/configuring-server-environments-for-web-deployment/configuring-a-web-server-for-web-deploy-publishing-remote-agent

Exporteer een package vanuit IIS: https://docs.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-web-deploy/export-a-package-through-iis-manager

Web-deploy via de command-line: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd569106.aspx

Powershell documentatie: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/

TFS instellen voor continuous deployment: http://vishaljoshi.blogspot.com/2010/11/team-build-web-deployment-web-deploy-vs.html

 

Een aantal links lijken verouderd, een aantal verwijzen wel naar Visual Studio 2017 en er zijn een aantal URL's die naar een 404 verwijzen, die URL's heb ik overgeslagen, want dat heeft weinig nut.