Power Platform: App Maker Challenge, deel 27

Ingediend door Dirk Hornstra op 11-jun-2022 21:01

Het zevenentwintigste deel, verwachte tijd: drie kwartier.
Dit deel gaat over aanpassingen doen in een Power Apps canvas app.

Als je canvas apps maakt, dn gebruik je Galleries om records te tonen en Forms om data te bekijken, aan te maken en te bewerken. Maar soms zijn formulieren niet genoeg. Power Apps heeft functies om je data rechtstreeks aan te passen.

Stel dat je logt wie op een knop geklikt heeft of naar een ander scherm gaat. Dat kan met de OnSelect eigenschap van de knop:


Patch(LoggingTable, Defaults(LoggingTable), {WhoClocked:User().FullName, WhenClicked:Now()}); Navigate(NextScreen,ScreenTransition.Cover)

Je kunt Remove en RemoveIf gebruiken om records te verwijderen. En met Clear verwijder je alle records.


Remove(CustomerOrders, ThisItem)

Patch en Remove hebben betrekking op 1 record. Wil je meer doen, dan gebruik je de ForAll en vervolgens een Patch of Remove op elk los record, of je gebruikt Collect (link) om data van de ene tabel naar de andere te schrijven.

Dit kan dus op tabellen, maar ook op collections uitgevoerd worden.

Hierna volgen wat voorbeelden. Hoe je met Patch een record kunt aanmaken (vergelijkbaar met hierboven, het log-record). Hoe je een bestaand record aan kunt passen (opvragen via LookUP of via ThisItem):

Patch(CustomerOrders, LookUP(CustomerOrders, ID = 1), {Region: "Asia", Country: "China"})

Meer informatie over Patch is hier na te lezen: link.

Hierna voorbeelden van Remove en Clear.

Daarna de vragen, wederom alles goed.