Power Platform: App Maker Challenge, deel 21

Ingediend door Dirk Hornstra op 06-jun-2022 21:42

Het één-en-twintigste deel, verwachte tijd: een klein uur.
Dit deel gaat over het gebruik van controls en begrijpen hoe je ze kunt gebruiken.

Je hebt allemaal verschillende controls die je kunt gebruiken.
Formulieren, knoppen, media, iconen.

Bij Gallerijen en Formulieren wordt nog verwezen naar de module "werken met data in Power Apps canvas app": link.

Hierna volgt een overzicht van eigenschappen die een control kan helpen.
Als je developer bent, brengt dit geen verrassende inzichten. Mocht je toch iets nodig hebben en het niet kunnen vinden, hier is het overzicht van de properties: link.

Er volgt een stukje code-voorbeeld waarbij een klik op een knop, deze een ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000},{City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}}) aangemaakt wordt.
En in een vertical gallery wordt het Items-property gevuld met "CityPopulations".
Pas de layout aan naar Title, subtitle en body. In het label staat dan ThisItem.City.
Meer informatie over ThisItem (en andere zaken) kun je hier nalezen: link.

Hierna gaan we nog wat andere controls bekijken.

  • Drop down, maximaal 500 items. Neemt slechts 1 regel ruimte in, tot de user op de chevron klikt.
  • Combo box, zoeken naar items die je selecteert, zoeken via SearchField op de server, dus performance is prima.
  • List box, toont all beschikbare opties.
  • Check box, true of false.
  • Radio, een paar, elkaar uitsluitende keuzes.
  • Slider, hiermee kun je tussen een min- en maxwaarde schuiven.
  • Rating, aantal sterren voor beoordeling.
  • Toggle, aan of uit zetten.
  • Timer, Date Picker, Button.


Bij Media heb je niet alleen video, audio en afbeeldingen, maar ook de camera, een bar code scanner (die zowel barcode, QR code en data-matrix code herkent). Maar ook de microfoon, voor opname van het geluid.

Hierna nog een oefening waarbij je een aantal controls op een formulier zet.
Aan het einde laat een filmpje zien hoe het werkt: link.