Power Platform: App Maker Challenge, deel 9

Ingediend door Dirk Hornstra op 06-jun-2022 12:09

Het negende deel, verwachte tijd: een half uur.
Dit deel gaat over hoe je het Admin center gebruikt om omgevingen te beheren en data policies in Power Automate stopt.

Een omgeving is een plek waar je business data opslaat, beheert en kunt delen, waar je app zijn en waar je flows opgeslagen worden. Het dient ook als container om apps te scheiden als ze verschillene rollen, security vereisten en/of een ander type gebruiker hebben.

Je kunt zelf zaken gaan onderverdelen:

  • verschillende omgevingen om test- en productieversies van je apps te scheiden.
  • scheiden op basis van team of organisatie-onderdelen binnen je bedrijf.
  • scheiden op basis van je globale branches van je bedrijf (deel EU, deel US).
  • maar natuurlijk kun je gewoon ook alles binnen 1 omgeving plaatsen. Het is jouw feestje.


Met Power Automate is data automatisch beveiligd met de security rollen van je bedrijf. Maar sommige organisatie willen een extra beveiligingslaag toevoegen die ervoor kunnen zorgen dat als ergens een policy foutief ingericht is o.i.d. deze toch pro-actief geblokkeerd wordt.

We krijgen vervolgens te zien hoe je flows exporteert en importeert.
Redelijk simpel, exporteren als ZIP, importeren van een ZIP.

Hierna krijgen we te zien hoe een "button app" die jij hebt je die kunt delen met collega's.
Hoe zit dat met bepaalde connecties die gebruikt worden (stel, je logt in op een Outlook mailbox)?
Je kunt jouw connectie laten gebruiken of je kunt de andere gebruiker zijn/haar connectie laten instellen.
NB: jouw connectie is wel secure: die andere gebruiker kan daar niet bij en ook niet in een andere flow gebruiken.

En ja, een shared app, daarbij kun je ook uitgenodigde gebruikers weer verwijderen.

Dan de vragen. En dan blijkt dus: heb ik wel goed gelezen? Want de vraag wie een flow kan importeren, ik ga er vanuit dat dit iedereen is die het ZIP-bestand ontvangen heeft. Het delen van een button, wat is een requirement?
Want kan iedereen delen (toegang tot Power Automate voldoende?) of moet je ook een Sharepoint account hebben en Power Automate sharing rights hebben (klinkt op zich wel logisch). Nee dus, toegang tot Power Automate is voldoende!